Bất động sản Nhơn Trạch tăng nhanh “giá trị” nhờ đòn bẩy hạ tầng

Bất động sản Nhơn Trạch, được báo thời gian tới, sôi động mạnh. Tạo nên những đợt tăng giá mới theo sóng hạ tầng.Ngày 22/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm […]