BÍ QUYẾT SỬ DỤNG PHONG THỦY HỢP TUỔI

Phong thủy hợp tuổi chỉ cần nhìn năm sinh ra có thể chọn ra bố cục phong thủy phù hợp nhất. Không cần phải thỉnh thầy phong thủy. 

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Càn

Phong thủy hợp tuổi

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Càn (Ảnh: Như Ý)

Những người sinh năm trên đều thuộc mệnh Càn, cần ở Càn Trạch. Phương vị lớn của nơi ở cần phải chọn hướng Tây Bắc. Nhà hoặc chung cư mua thì nên chọn góc Tây Bắc. Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn. Đầu tiên chọn trổ cửa hướng Tây Nam, sau đó có thể chọn Đông Bắc hoặc Chính Tây. Rồi lại xem hướng phong ngủ và phòng bếp. Hai vị trí này nên ở hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Tây, Tây Nam. Đương nhiên bốn hướng trên sẽ có một hướng trổ cửa. 3 hướng cát lợi còn lại có thể đặt phòng ngủ, hoặc bếp. Nhưng không thể đặt nhà vệ sinh.

Phải nhớ không được chọn các hướng Chính Nam, Chính Đông, Đông Nam và Chính Bắc để đặt hướng cửa. Vì cửa Chính Nam sẽ tổn thương cha mẹ. Chính Đông, Đông Nam tổn thương con cái. Muốn cầu tài có thể ở hướng Tây Nam, cầu con có thể ở hướng Đông Bắc. Cầu Quan thì chọn hướng Chính Tây.

Chọn đúng hướng ở người mệnh Càn sẽ kinh doanh thịnh vượng. Vận quý nhân hanh thông. Chinh chiến đường xa có điềm thành công. Cưới xin thuận lợi, giao dịch, xây dựng đều tốt. Thêm con cháu, trị bệnh, cầu y đều thuận. Các tuổi có các yếu tố Canh, Tân, Tị Dậu Sửu trong năm sinh, ngày sinh, tháng sinh thì sẽ phát phúc. Nếu có đặt bài vị, nơi thờ thần linh thì phải chọn hướng Tây Bắc.

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Đoài

Phong thủy hợp tuổi

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Đoài (Ảnh: Như Ý)

Những người sinh năm trên đều thuộc mệnh Đoài, cần ở Đoài Trạch. Phương vị lớn của nơi ở cần phải chọn hướng Chính Tây. Nhà hoặc chung cư mua thì nên chọn góc Chính Tây. Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn. Đầu tiên chọn trổ cửa hướng Đông Bắc, sau đó có thể chọn Tây Nam hoặc Tây Bắc. Rồi lại xem hướng phong ngủ và phòng bếp. Hai vị trí này nên ở hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Tây, Tây Nam. Đương nhiên bốn hướng trên sẽ có một hướng trổ cửa. 3 hướng cát lợi còn lại có thể đặt phòng ngủ, hoặc bếp. Nhưng không thể đặt nhà vệ sinh.

Phải nhớ không được chọn các hướng Chính Nam, Chính Đông, Đông Nam và Chính Bắc để đặt hướng cửa. Vì cửa Chính Nam sẽ tổn thương cha mẹ. Chính Đông, Đông Nam tổn thương con cái. Muốn cầu tài có thể ở hướng Tây Nam, cầu con có thể ở hướng Đông Bắc. Cầu Quan thì chọn hướng Chính Tây.

Chọn đúng hướng ở người mệnh Đoài sẽ kinh doanh thịnh vượng. Vận quý nhân hanh thông. Chinh chiến đường xa có điềm thành công. Cưới xin thuận lợi, giao dịch, xây dựng đều tốt. Thêm con cháu, trị bệnh, cầu y đều thuận. Các tuổi có các yếu tố Canh, Tân, Tị Dậu Sửu trong năm sinh, ngày sinh, tháng sinh thì sẽ phát phúc. Nếu có đặt bài vị, nơi thờ thần linh thì phải chọn hướng Tây Bắc.

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Khôn

Phong thủy hợp tuổi

Những người sinh năm trên đều thuộc mệnh Khôn, cần ở Khôn Trạch. Phương vị lớn của nơi ở cần phải chọn hướng Tây Nam. Nhà hoặc chung cư mua thì nên chọn góc Tây Nam. Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn. Đầu tiên chọn trổ cửa hướng Tây Bắc, Chính Tây, sau đó có thể chọn Đông Bắc. Rồi lại xem hướng phong ngủ và phòng bếp. Hai vị trí này nên ở hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Tây, Tây Nam. Đương nhiên bốn hướng trên sẽ có một hướng trổ cửa. 3 hướng cát lợi còn lại có thể đặt phòng ngủ, hoặc bếp. Nhưng không thể đặt nhà vệ sinh.

Phải nhớ không được chọn các hướng Chính Nam, Chính Đông, Đông Nam và Chính Bắc để đặt hướng cửa. Vì cửa Chính Nam sẽ tổn thương cha mẹ. Chính Đông tổn thương con trai cả và mẹ. Cửa hướng Đông Nam thì tổn thương con gái cả, con dâu cả. Muốn cầu tài có thể ở hướng Tây Bắc, cầu con có thể ở hướng Chính Tây. Cầu Quan thì chọn hướng Đông Bắc.

Chọn đúng hướng ở người mệnh Khôn thì vận đào hoa hưng vượng. Hợp với người làm ăn kinh doanh, làm cảnh sát, làm nghề biển. Người có yếu tố Mậu, Kỷ, Thân, Tý, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi trong năm sinh, ngày sinh và tháng sinh thì sẽ sớm phát phúc. Đặt thần vị, bài vị nên chọn hướng Tây Nam.

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Cấn

Phong thủy hợp tuổi

Những người sinh năm trên đều thuộc mệnh Cấn, cần ở Cấn Trạch. Nhà hướng này sẽ vượng con cháu, vượng tài. Phương vị lớn của nơi ở cần phải chọn hướng Đông Bắc. Nhà hoặc chung cư mua thì nên chọn góc Đông Bắc. Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn. Đầu tiên chọn trổ cửa hướng Chính Tây, sau đó có thể chọn Tây Bắc, Tây Nam. Rồi lại xem hướng phong ngủ và phòng bếp. Hai vị trí này nên ở hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Bắc, Tây Nam.Đương nhiên bốn hướng trên sẽ có một hướng trổ cửa. 3 hướng cát lợi còn lại có thể đặt phòng ngủ, hoặc bếp. Nhưng không thể đặt nhà vệ sinh.

Phải nhớ không được chọn các hướng Chính Nam, Chính Đông, Đông Nam và Chính Bắc để đặt hướng cửa. Vì cửa Chính Nam sẽ tổn thương con gái. Chính Đông tổn thương con trai cả và mẹ. Cửa hướng Đông Nam thì tổn thương con gái cả, con dâu cả. Muốn cầu tài có thể ở hướng Chính Tây, cầu con có thể ở hướng Tây Bắc. Cầu Quan thì chọn hướng Tây Nam.

Ở căn nhà hướng này, đường học hành hưng thịnh. Đặc biệt là các nghành về nuôi trồng, chăn nuôi, nhà cửa. Xuất hành, chinh chiến, cưới gả, xây dựng đều cát lợi. Kỵ nhất an táng, trị tang… Người có yếu tố Mậu, Kỷ, Thân, Tý, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi trong năm sinh, ngày sinh và tháng sinh thì sẽ sớm phát phúc. Đặt thần vị, bài vị nên chọn hướng Đông Bắc.

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Khảm

Phong thủy hợp tuổi

Những người sinh năm trên đều thuộc mệnh Khảm, cần ở Khảm Trạch. Nhà hướng này sẽ vượng con cháu, vượng tài. Phương vị lớn của nơi ở cần phải chọn hướng Chính Bắc. Nhà hoặc chung cư mua thì nên chọn góc Chính Bắc. Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn.

Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn. Đầu tiên chọn trổ cửa hướng Đông Nam, sau đó có thể chọn Chính Đông, Chính Nam. Rồi lại xem hướng phong ngủ và phòng bếp. Hai vị trí này nên ở hướng Chính Bắc, Chính Đông, Chính Nam, Đông Nam. Đương nhiên bốn hướng trên sẽ có một hướng trổ cửa. 3 hướng cát lợi còn lại có thể đặt phòng ngủ, hoặc bếp. Nhưng không thể đặt nhà vệ sinh.

Phải nhớ không được chọn các hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Tây và Tây Nam để đặt hướng cửa. Vì cửa Đông Bắc sẽ con trai và mẹ. Muốn cầu con nên ở hướng Đông, cầu Quan ở hướng Đông Nam.

Ở căn phòng này, sự nghiệp hanh thông, có lợi cho cầu lãnh đạo, quý nhân. Thăng quan tiến chức, cưới gả thuận hòa, kinh doanh xây dựng đều thuận. Nhưng không có lợi cho người chấp pháp hành hình. Người có các yếu tố Nhâm Quý Thân Tý Thìn trong ngày, tháng, năm sinh sẽ phát phúc. Muốn đặt Thần vị, bài vị, bàn thờ thì phải chọn hướng Chính Bắc.

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Ly

Phong thủy hợp tuổi

Những người sinh năm trên đều thuộc mệnh Ly, cần ở Ly Trạch. Phương vị lớn của nơi ở cần phải chọn hướng Chính Nam. Nhà hoặc chung cư mua thì nên chọn góc Chính Nam. Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn. Đầu tiên chọn trổ cửa hướng Chính Đông, sau đó có thể chọn Đông Nam, Chính Bắc. Rồi lại xem hướng phong ngủ và phòng bếp. Hai vị trí này nên ở hướng Chính Bắc, Chính Đông, Chính Nam, Đông Nam.Đương nhiên bốn hướng trên sẽ có một hướng trổ cửa. 3 hướng cát lợi còn lại có thể đặt phòng ngủ, hoặc bếp. Nhưng không thể đặt nhà vệ sinh.

Phải nhớ không được chọn các hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Tây và Tây Nam để đặt hướng cửa. Vì cửa Tây Nam sẽ tổn thương cha, con trai, con gái và mẹ. Muốn cầu tài có thể ở hướng Chính Bắc, cầu con có thể ở hướng Đông Nam. Cầu Quan thì chọn hướng Chính Đông.

Ở nhà hướng này danh lợi song toàn, học hành tấn tới. Người làm nghề quảng cáo, tuyên truyền, sự kiện sẽ có lợi. Hợp với các nghề như trợ lý, quản lý nhân sự, công vụ, tổng giám đốc, giám đốc, những người làm văn phòng. Người có yếu tố Bính, Đinh, Dần, Ngọ, Tuất trong năm sinh, ngày sinh và tháng sinh thì sẽ sớm phát phúc. Đặt thần vị, bài vị nên chọn hướng Chính Nam.

Phong thủy hợp tuổi người mệnh Chấn

Phong thủy hợp tuổi

Những người sinh năm trên đều thuộc mệnh Chấn, cần ở Chấn Trạch. Phương vị lớn của nơi ở cần phải chọn hướng Chính Đông. Nhà hoặc chung cư mua thì nên chọn góc Chính Đông. Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn. Đầu tiên chọn trổ cửa hướng Chính Nam, sau đó có thể chọn Đông Nam, Chính Bắc. Rồi lại xem hướng phong ngủ và phòng bếp. Hai vị trí này nên ở hướng Chính Bắc, Chính Đông, Chính Nam, Đông Nam.Đương nhiên bốn hướng trên sẽ có một hướng trổ cửa. 3 hướng cát lợi còn lại có thể đặt phòng ngủ, hoặc bếp. Nhưng không thể đặt nhà vệ sinh.

Phải nhớ không được chọn các hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Tây và Tây Nam để đặt hướng cửa. Vì cửa Chính Tây, Tây Bắc sẽ tổn thương con trai, con gái, con dâu và mẹ. Muốn cầu tài có thể ở hướng Đông Nam, cầu con có thể ở hướng Bắc. Cầu Quan thì chọn hướng Chính Tây.

Ở nhà hướng này sẽ có sức khỏe dồi dào, hợp với người làm nghề cho vay, cảnh sát, pháp quan, luật sư, đánh bắt cá, bài bạc … Người có yếu tố Giáp, Ất, Hợi, Mão, Mùi  trong năm sinh, ngày sinh và tháng sinh thì sẽ sớm phát phúc. Đặt thần vị, bài vị nên chọn hướng Chính Đông.

Phong thủy hợp tuổi người mệnh TốnPhong thủy hợp tuổi

Những người sinh năm trên đều thuộc mệnh Tốn, cần ở Tốn Trạch. Phương vị lớn của nơi ở cần phải chọn hướng Đông Nam. Nhà hoặc chung cư mua thì nên chọn góc Đông Nam. Tiếp theo tới là chọn hướng và cửa lớn. Đầu tiên chọn trổ cửa hướng Chính Bắc, sau đó có thể chọn Chính Nam, Chính Đông. Rồi lại xem hướng phong ngủ và phòng bếp. Hai vị trí này nên ở hướng Chính Bắc, Chính Đông, Chính Nam, Đông Nam.

Đương nhiên bốn hướng trên sẽ có một hướng trổ cửa. 3 hướng cát lợi còn lại có thể đặt phòng ngủ, hoặc bếp. Nhưng không thể đặt nhà vệ sinh. Phải nhớ không được chọn các hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Tây và Tây Nam để đặt hướng cửa. Vì cửa Chính Tây, Tây Bắc sẽ tổn thương con gái lớn, con dâu trưởng và mẹ. Cửa Tây Nam thì tổn thương mặt và người mẹ. Cửa Đông Nam tổn thương con trai út, con gái út. Muốn cầu tài có thể ở hướng Chính Đông, cầu con có thể ở hướng Chính Nam. Cầu Quan thì chọn hướng Chính Bắc.

Ở nhà hướng này thì tài vận hanh thông, đường quan nghiệp, quan sự, cảnh sát, công an …sẽ được đảm bảo. Nhà hợp với người làm các công việc có tính chất bảo mật, kiểm tra. Tốn Trạch là phương tàng hình, hợp để né tránh, né họa. Nếu muốn tránh không để ai phát hiện thì nên chọn nhà hướng này để ở. Người có yếu tố Giáp, Ất, Hợi, Mùi  trong năm sinh, ngày sinh và tháng sinh thì sẽ sớm phát phúc. Đặt thần vị, bài vị nên chọn hướng Đông Nam.

Tổng hợp.

Xem thêm bài viết:

BA KIỂU TRANH PHONG THỦY GIÚP KÍCH HOẠT TÀI LỘC

THẾ NÀO LÀ MÀU SẮC PHONG THỦY HỢP MỆNH