PHONG THỦY: TÌM HIỂU VỀ HỎA TRẤN

Là một trong ngũ hành để trấn trong phong thủy, nhưng Hỏa lại ít được đề cập hơn cả. Vì sao? Vai trò của Hỏa trấn Nói về trấn trong phong thủy, đương nhiên gồm đủ ngũ hành là Thổ – Kim – Thủy -Mộc – Hỏa, nhưng Hỏa trấn lại ít được nhắc đến. […]